تماس با مادفتر دبی

Ocean Pride Seafood

تلفن: (+971) 42562533

فکس: (+971) 422562536

صندوق پستی: 27154, Dubai, U.A.E.دفتر مرکزی

ایران، تهران، خیابان ولیعصر، یوسف آباد، خیابان شهید اکبری (مستوفی)، بلوک: 10

تلفن: (+9821) 88706880 / 88706881 / 88708400

فکس (داخلی): (+9821) 88701830

فکس (بین المللی): (+9821) 88718310

پست الکترونیک: mahprotein@hotmail.com

پست الکترونیک: info@mahprotein.com


کارخانه ۲

ایران، تهران، ۳۵ کیلومتر بزرگراه تهران-قم ، منطقه صنعتی شمس آباد ، خیابان پروفسور حسابی ، خیابان ۱۰

تلفن: (+9821) 88706880 / 88706881 - Ext. 303


کارخانه ۱

ایران، بوشهر، بزرگراه نیروگاه ،کیلومتر یک

تلفن: 077 3344 3751

فکس: 077 3344 3751

ارسال پیغام

لطفا صبر کنید

پیام ارسال شده است

پیام ارسال نشد، دوباره امتحان کنید.